Mgr. Lucia Kačmár, PhD. – klinický a dopravný psychológ, odborný garant ambulancie

Som psychológ so špecializáciou v oblasti klinická psychológia a praxou nie len v klinickej sfére (ambulancia klinickej psychológie), ale i v oblasti pracovnej psychológie (spolupráca na projektoch rozvoja a výberu zamestnancov pre viaceré významné spoločnosti na Slovensku). V praxi sa zameriavam na témy spojené s osobným rozvojom, sprevádzanie ťažkými životnými udalosťami, porozumením sebe samému a zlepšeniu kvality života. Každý z nás sa môže v živote ocitnúť v situáciách, s ktorými si sám nedokáže pomôcť, sú mu nepríjemné alebo ho neprimerane vyčerpávajú. Podstatnou súčasťou našich stretnutí je nájsť cestu k sebe, k svojim zdrojom a kompetenciám, ktoré náš život dokážu urobiť krajším.

Vzdelanie:

 • Magisterský titul v roku 2005– jednoodborová psychológia Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – špecializácia z klinickej psychológie
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – certifikácia z dopravnej psychológie
 • 3 roky frekventantka výcviku v KBT
 • člen Slovenskej komory psychológov

Na ambulancii pracujú tiež


PhDr. Eva Dravecká – klinický psychológ

 • klinický psychológ s dlhoročnými skúsenosťami s diagnostikou detí a dospelých 
 • registrovaná v Slovenskej komore psychológov

Mgr. Katarína Sabolová – psychológ

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – magisterský titul
 • Maastricht University - so zameraním na neuropsychológiu
 • v špecializačnej/atestačnej príprave - klinická psychológia na SZU v Bratislave
 • frekventantka výcviku v Schema terapii
 • frekventantka dlhodobého výcviku v logoterapii
 • registrovaná v Slovenskej komore psychológov

Právne a ďalšie informácie o nás nájdete tu: