Ponúkame služby

Ambulancia klinickej psychológie

  • Psychologickú diagnostiku dospelých a detí - deti, ktoré vedia čítať a písať (pozornosť, pamäť, myslenie, intelekt, emotivita, osobnosť)
  • Neuropsychologickú diagnostiku
  • Psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre dospelých
  • Relaxačnú terapiu
  • Kognitívny tréning pri poruchách pamäte alebo CMP
  • Psychologické vyšetrenie pre zdravotné, sociálne účely, úradné účely, vyšetrenie na prácu v SBS, farmaceuti, pedagógovia
  • Posúdenie psychickej spôsobilosti k držaniu a noseniu zbrane a streliva

Ambulancia dopravnej psychológie

  • Dopravno-psychologické vyšetrenia
  • Rehabilitačný program pre vodičov
  • Odborné poradenstvo