Mgr. Lucia Kačmár, PhD. – klinický a dopravný psychológ, odborný garant ambulancie

Som psychológ so špecializáciou v oblasti klinická psychológia a praxou nie len v klinickej sfére (ambulancia klinickej psychológie), ale i v oblasti pracovnej psychológie (spolupráca na projektoch rozvoja a výberu zamestnancov pre viaceré významné spoločnosti na Slovensku). V praxi sa zameriavam na témy spojené s osobným rozvojom, sprevádzanie ťažkými životnými udalosťami, porozumením sebe samému a zlepšeniu kvality života. Každý z nás sa môže v živote ocitnúť v situáciách, s ktorými si sám nedokáže pomôcť, sú mu nepríjemné alebo ho neprimerane vyčerpávajú. Podstatnou súčasťou našich stretnutí je nájsť cestu k sebe, k svojim zdrojom a kompetenciám, ktoré náš život dokážu urobiť krajším.

Vzdelanie:

  • Magisterský titul v roku 2005– jednoodborová psychológia Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – špecializácia z klinickej psychológie
  • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – certifikácia z dopravnej psychológie
  • 3 roky frekventantka výcviku v KBT
  • člen Slovenskej komory psychológov

Na ambulancii pracujú tiež


PhDr. Eva Dravecká – klinický psychológ

  • klinický psychológ s dlhoročnými skúsenosťami s diagnostikou detí a dospelých 
  • registrovaná v Slovenskej komore psychológov

Mgr. Evelína Domonkoš - psychológ
Mgr. Jaroslava Fedurcová, PhD. - psychológ  


Právne a ďalšie informácie o nás nájdete tu: